Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2023

     April  Maj-Juni Aug Sept Totalt
1  Marcus Fridlund -- 39 36 37 112
2  Veine Brodin 39 (28) 38 32 109
3  Göran Andersson 39 30 (29) 34 103
4  Nicklas Johansson 33 35 -- 34 102
5  Ingemar Oskarsson 25 (17) 31 25 81
6  Lars Landström 15 -- -- -- 15

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2024-04-04