Regler för tävlingen Tjursbo-trapen

Under höstomgången skjuts det en trap-tävling på lerduvebanan. 

Tävlingen skjuts i två klasser, Mästarklass och Jägarklass.

Från år 2000 skjuts två serier / man.
Jägarklassen skjuter 2x15 skott medan mästarklassen skjuter 2x25 skott.

Poäng från de båda serierna summeras och skytt med högsta totalpoäng vinner ett vandringspris.

Vandringspriset som man skall ha 3 inteckningar i för att erövra kommer att delas ut vid nästkommande årsmöte.

Efter tävlingen hålls prisutdelning i form av medaljer/plaketter.

Alla som önskar att deltaga i denna tävling är välkomna att göra det, enda kravet är medlemskap i föreningen.

Föreskrifter för skjutningarna:

Skjutningarna bör i första hand genomföras med "fullt" antal skyttar per serie (dvs. 5 st), där laget har rätt till visning av 2 st duvor/serie .

Övrig träningsskjutning kan givetvis ske parallellt med tävlingen, men de som vill tävla skall skjuta tävlingsserierna som sina första serier!

Vad det gäller regler för klassindelning så hänvisar vi till föreskrifterna för KM Jaktskytte. Dock med poänggräns vid 75 poäng för nerklassning från mästarklassen till jägarklassen, och 60 poäng för uppklassning från jägarklassen till mästarklassen

Varje träffad duva ger 3 poäng. Vid lika resultat tillämpas särskjutning med en hel 15-skottserie!

Detta gäller även mästarklassen!

Skulle det vara så att skilje fortfarande ej uppnåtts skjuts det om "första bom" ett skott per skytt och platta med början på platta 1 sedan platta 2 osv. tills skilje uppnås.

Skjutledaren utgör domare.

Övriga regler i enighet med Sv Jägarförbundets jägartrap.

Resultaten kommer att publiceras på internet, vilket deltagarna godkänner genom anmälan.

Tillbaka till föregående sida

 

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ankarsrumjsk@gmail.com

Senast uppdaterad: 2024-04-04