Regler för tävlingen Tjursbo-skeeten

Under våromgången skjuts det en skeet-tävling på lerduvebanan. Den består för Jägarklassen av 2 st 15-skottsserier, och för Mästarklassen av en 15-skotts-serie samt en 25-skotts-serie. Efter tävlingen hålls prisutdelning i form av medaljer/plaketter.

Tävlingen kommer att skjutas i Jägarklass och Mästarklass.

Poäng från de båda serierna summeras ihop och skytt med högsta totalpoäng i varje klass vinner ett vandringspris.

15-skotts-serien är som "vanligt" och är lika för de båda klasserna. (jägar-skeet)

25-skotts-serien i Mästarklassen skjuts som Nationell skeet. Regler för hur dessa skjuts finns på skeet-banan.

Vandringspriset som man skall ha 3 st inteckningar i för att erövra kommer att delas ut vid kommande årsmöte.

Alla som önskar att deltaga i denna tävling är välkomna att göra det, enda kravet är medlemskap i föreningen.

Regler / föreskrifter

Skjutningarna bör genomföras i 5-mannalag, där laget har rätt till visning av 1:a torn- resp. låd-duvan.

Övrig träningsskjutning kan givetvis ske parallellt med prisskjutningarna men var och en skall skjuta sin tävlingsserie som sin första!

Varje träffad duva ger 3 poäng.

Om det efter summering visar sig att flera skyttar delar poäng totalt så tillämpas särskjutning om hel 15-skotts-serie.

Skulle skilje fortfarande ej uppnåtts skjuts det om "första bom" hel platta gäller.

I övrigt så tillämpas Sv Sportskytteförbundets regler för Nationell Skeet.

Vad det gäller regler för klassindelning så hänvisar vi till föreskrifterna för KM jaktskytte. Dock med poänggräns vid 90 poäng för nerklassning från mästarklassen till jägarklassen, och 60 poäng för uppklassning från jägarklassen till mästarklassen.

Protokollförare och domare utses bland deltagarna!

Resultaten kommer att publiceras på internet, vilket deltagarna godkänner genom anmälan.

 

Tillbaka till föregående sida

 

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ankarsrumjsk@gmail.com

Senast uppdaterad: 2024-04-04