Regler för Klubbmästerskap i Jaktskytte

KRAV: Medlemskap i Ankarsrums Jaktskytteklubb.

Skytt som fyllt 55 år och tidigare skjutit i mästarklassen får, om han vill, fortsätta skjuta i denna klass. Övriga skyttar skjuter i jägarklassen.

Skytt som skjuter i jägarklassen, undantaget skytt som fyllt 55 år och skytt som ej fyllt 20 år, och vid mästerskapstävlingarna skjuter 100 poäng eller däröver, flyttas automatiskt upp till mästarklassen vid nästkommande tävling.

Skytt som ej fyllt 20 år och som kvalificerat sig till mästarklassen, får välja om han/hon vill skjuta i jägarklassen eller i mästarklassen nästkommande tävling.

För att få flytta ner från mästarklassen till jägarklassen, undantaget ålder, fordras att ha skjutit under 100 poäng vid mästerskapstävlingarna de senaste 3 åren.

Klassindelning vid KM innevarande år.

Följande skyttar är kvalificerade att tävla i mästarklassen vid klubbmästerskapet i jaktskytte i år: >>se här

Ingående grenar

där jägarklassen och mästarklassen skjuter samma program.

Älg: 2 serier, där varje serie består av 2 enkelskott mot
stillastående och 2 enkelskott mot löpande älg max 40 p

Råbock + 22-snurra: 10 skott mot 22-snurra 1 p per skott,
råbock  4 skott på 110 m med jägarmässigt stöd max 50 p
samt 4 skott fristående utan stöd på 50 m

Skeet: 15 skott, där varje träff ger 3 p max 45 p

Trap: 15 skott jägartrap där varje träff ger 3 p max 45 p

Resultaten kommer att publiceras på internet, vilket deltagarna godkänner genom anmälan.

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ankarsrumjsk@gmail.com

Senast uppdaterad: 2024-04-04