Landers VP 25-skottsserien den 22 maj 2004

Sida 30

 

                                                    S K Y T T A R


Jonas, Dennis och Göran

Jens

 
                                                   Å S K Å D A R E


Sven, Göran och Jonas

Glenn, Henrik, Per och Clas


           D O M A R E

 
 T Ä V L I N G S L E D A R E

Stellan

Roberth

 
                                                   M E D A L J Ö R E R


Mästarklassen
2:an Dennis,1:an Jens och 3:an Göran

Jägarklassen
2:an Per, 1:an Henrik och 3:an Glenn

 

Tillbaka till innehållsförteckningen Tillbaka till föregående sida Till nästa sida