Slutresultat från Månadsskjutning Lerduvor 2022

  April  Maj Juni Juli  Aug Totalt
1  Peter Larsson 13 14 14 (11) -- 41
2  Veine Brodin 11 13 -- 11 (9) 35
3  Göran Andersson (8) 12 (9) 10 11 33
4  Jonny Göransson 11 -- 10 (10) 11 32
5  Bernt Johansson 8 -- (7) 11 12 31

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ankarsrumjsk@gmail.com

Senast uppdaterad: 2023-06-03