Slutresultat från Månadsskjutning Lerduvor 2019

  Mars-April  Maj Juni  Juli-Aug Totalt
1  Peter Larsson 14 (11) 13 13 40
2  Veine Brodin 11 11 11 (11) 33
3  Jonny Göransson 11 12 -- 9 32
4  Göran Andersson 11 9 (8) 11 31
5  Bernt Johansson 9 10 -- 8 27
6  Ove Fogelström 7 -- -- -- 7
7  Nicklas Gustafsson -- 6 -- -- 6
             
             
             
             
             

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2020-03-02