Slutresultat från Månadsskjutning Lerduvor 2014

  April  Maj Juni  Aug Totalt
1  Henrik Schultz 12 13 13 - 38
2  Roger Lönn - 13 13 11 37
3  Jonas Jonsson 12 (11) 12 12 36
4  Göran Andersson 11 12 (10) 12 35
5  Jörgen Andersson 11 12 12 - 35
6  Peter Larsson (5) 8 13 12 33
7  Veine Brodin 10 12 (6) 11 33
8  Johnny Göransson 12 10 11 - 33
9  Bernt Johansson 8 11 - 10 29
10  Niclas Gustafsson 10 11 7 - 28
11  Per Erlandsson 11 9 (4) 7 27
12  Andreas Adelgren 11 9 - - 20
13  Ove Fogelström - 3 9 8 20
14  Göran Svensson - 9 - - 9

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2015-03-01