Slutresultat från Månadsskjutning Lerduvor 2010

  April  Maj Juni  Aug Totalt
1  Jonas Jonsson (9) 11 11 13 35
2  Göran Andersson (8) 10 14 11 35
3  Benny Larsen 13 12 10 (6) 35
4  Jörgen Andersson 12 11 - 9 32
5  Bernt Johansson 12 - 10 10 32
6  Glenn Gustafsson 8 7 6 - 21
7  Henrik Svärdhagen 8 - - 12 20
8  Johnny Göransson 8 - 11 - 19
9  Jonas Lagneteg 7 - - - 7

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2011-03-09