Slutresultat från Månadsskjutning Lerduvor 2008

  April  Maj Juni  Aug Totalt
1  Jonas Jonsson 12 (11) 12 13 37
2  Göran Andersson 14 9 13 (9) 36
3  Bernt Johansson 11 (11) 12 12 35
4  Henrik Svärdhagen 12 12 (6) 10 34
5  Henrik Karlsson 9 -- 8 14 31
6  Jörgen Andersson 11 9 -- 7 27
7  Glenn Gustafsson 8 9 8 -- 25
8  Johan Aronsson -- 10 12 -- 22
9  Per Erlandsson 9 9 -- -- 18
10  Jonas Lagneteg 7 -- -- -- 7

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2010-06-04