Slutresultat från Månadsskjutning Lerduvor 2007

  April  Maj Juni  Aug Totalt
1  Johan Aronsson 13 13 12 (12) 38
2  Henrik Svärdhagen (8) 14 12 11 37
3  Jonas Jonsson (11) 12 13 12 37
4  Göran Andersson (9) 12 9 12 33
5  Bernt Johansson (7) 13 10 9 32
6  Jörgen Andersson 10 9 -- 10 29
7  Glenn Gustafsson 10 5 8 (5) 23
8  Egon Ringström 5 8 -- -- 13
9  Per Erlandsson 7 6 -- -- 13
10  Dennis Erlandsson 9 -- -- -- 9
11  Johnny Göransson -- 9 -- -- 9
12  Ove Fogelström -- -- 8 -- 8
13  Henrik Karlsson -- 7 -- -- 7

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2010-06-04