Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2016

     April  Maj Aug Sept Totalt
1  Veine Brodin (31) 35 40 36 111
2  Ingemar Oskarsson 37 (32) 36 37 110
3  Göran Andersson 37 35 (33) 34 106
4  Lars Landström 35 34 36 (32) 105
5  Pär Hallinder 34 31 33 -- 98
6  Peter Larsson 25 25 (22) 33 83
7  Anders Johansson 32 29 20 -- 81
8  Bo Bengtsson -- 22 32 23 77
9  Ove Fogelström -- -- 32 23 55

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2017-02-27