Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2014

     April  Maj Aug Sept Totalt
1  Göran Andersson 38 37 40 (35) 115
2  Ove Fogelström - 34 40 36 110
3  Ove Andersson 36 34 (33) 37 107
4  Ingemar Oskarsson (21) 37 37 29 103
5  Veine Brodin 32 28 37 - 97
6  Bo Bengtsson 34 29 29 (21) 92
7  Bernt Johansson - 29 26 16 71
8  Monica Ström 23 - - - 23

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2015-03-01