Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2013

     April  Maj Aug Sept Totalt
1  Göran Andersson 38 39 38 (33) 115
2  Ingemar Oskarsson 31 36 (31) 32 99
3  Bernt Johansson 28 32 -- 34 94
4  Veine Brodin 27 28 -- 33 88
5  Anders Johansson 26 34 27 -- 87
6  Berne Nilsson 33 32 -- -- 65
7  Åke Karlsson 35 22 -- -- 57
8  Peter Svensson 26 27 -- -- 53
9  Monica Ström (6) 12 17 19 48
10  Ove Andersson -- -- -- 35 35

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2016-03-06