Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2012

     April  Maj Aug Sept Totalt
1  Göran Andersson 37 39 36 (35) 112
2  Ingemar Oskarsson -- 28 36 37 101
3  Veine Brodin 36 31 -- 30 97
4  Bernt Johansson 28 -- --   28
5  Jonas Jonsson 21 -- --   21

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2013-02-27