Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2009

     April  Maj Aug Sept Totalt
1  Göran Andersson 39 38 39 (33) 116
2  Berne Nilsson 36 38 -- 31 105
3  Sven Jansson 37 33 27 -- 97
4  Ingemar Oskarsson (27) 30 28 36 94
5  Bernt Johansson -- 31 26 25 82

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2020-04-02