Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2007

     April  Maj Aug Sept Totalt
1  Göran Andersson 37 34 39 (28) 110
2  Henrik Svärdhagen 38 32 -- 37 107
3  Åke KG Karlsson 37 (32) 35 33 105
4  Ingemar Oskarsson 32 30 37 (17) 99
5  Ove Fogelström -- 33 34 27 94
6  Bernt Johansson 29 27 -- 33 89
7  Berne Nilsson 35 37 -- -- 72
8  Jonas Jonsson 30 29 -- -- 59
9  Fredrik Svensson 32 -- -- -- 32
10  Sören Nilsson 27 -- -- -- 27
11  Fredrik Thunebäck 26 -- -- -- 26
12  Peter Andersson 20 -- -- -- 20

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2020-04-02