Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2006

     April  Maj Juni Aug Sept Totalt
1  Göran Andersson 39 39  40  34  (34) 152
2  Fredrik Svensson 36 31  40  36  (22) 143
3  Ingemar Oskarsson 22 25  34  -  -  81
4  Berne Nilsson - 39  28  -  -  67
5  Åke KG Karlsson 34 31  -  -  -  65
6  Peter Johansson 26  -  28  -  -  54
7  Jörgen Karlsson 26 25  -  -  -  51
8  Sören Nilsson 36  -  -  -  -  36
9  Bernt Johansson 30  -  -  -  -  30
10  Bert Lönnefelt 28  -  -  -  -  28
11  Folke Wihnberg 25  -  -  -  -  25
12  Per-Egon Freij 16  -  -  -  -  16

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2020-04-02