Resultat från KM i Jaktskytte 2013

Tävlingen genomfördes söndagen den 18 augusti. 19 skyttar ställde  upp. Det blev en spännande tävling med många särskjutningar. Segrare i mästarklassen blev Veine Brodin efter särskjutning med Henrik Karlsson. I jägarklassen vann Bert Lönnefelt. Stort grattis till er båda.Mästarklassen totalt:
(180 p)

Älg  Rådjur 22-
snurra
Skeet Trap Summa Skilje
trap
1 Veine Brodin 36 34 9 33 33 145 11

2

Henrik Karlsson 37 36 9 27 36 145 8

3

Jörgen Andersson 33 35 10 33 33 144  
4 Göran Andersson 31 37 8 27 27 130  
5 Per Erlandsson 38 32 10 18 24 122  
6 Jonas Jonsson 30 22 10 36 24 122  
7 Peter Larsson 27 31 10 15 39 122  
8 Henrik Schultz 29 28 10 30 24 121  
9 Bernt Johansson 21 29 9 36 24 119  

   


Jägarklassen totalt:
(180 p)

Älg  Rådjur 22-
snurra
Skeet Trap Summa

1

Bert Lönnefelt 34 36 9 21 30 136
2 Ingemar Oskarsson 35 31 5 15 15 101
3 Ove Fogelström 30 25 8 15 15 93
4 Glenn Gustafsson 6 7 1 12 30 56
5 Monica Ström 22 7 7 -- -- 36


Delgrenar Mästarklassen

Älg (40 p)

Poäng

1

Per Erlandsson 38

2

Henrik Karlsson 37

3

Veine Brodin 36
4 Jörgen Andersson 33
5 Göran Andersson 31
6 Jonas Jonsson 30
7 Henrik Schultz 29
8 Peter Larsson 27
9 Bernt Johansson 21

Råbock + 22-snurra (50 p)

  Rådjur 22-
snurra
Summa Särskj
snurra
 
1 Henrik Karlsson 36 9 45 10 Sud
den
2 Göran Andersson 37 8 45 9 5
3 Jörgen Andersson 35 10 45 9 4
4 Veine Brodin 34 9 43    
5 Per Erlandsson 32 10 42    
6 Peter Larsson 31 10 41    
7 Henrik Schultz 28 10 38    
8 Bernt Johansson 29 9 38    
9 Jonas Jonsson 22 10 32    

 

Skeet (45 p)

Antal

Poäng Skilje
1 Jonas Jonsson 12 36 11
2 Bernt Johansson 12 36 9
3 Veine Brodin 11 33 13
4 Jörgen Andersson 11 33 9
5 Henrik Schultz 10 30  
6 Göran Andersson 9 27
7 Henrik Karlsson 9 27  
8 Per Erlandsson 6 18  
9 Peter Larsson 5 15  

 

Trap (45 p)

  Antal Poäng Sär-
skjutn
1 Peter Larsson 13 39  
2 Henrik Karlsson 12 36  
3 Veine Brodin 11 33 11
4 Jörgen Andersson 11 33 8
5 Göran Andersson 9 27  
6 Henrik Schultz 8 24  
7 Per Erlandsson 8 24  
8 Bernt Johansson 8 24  
9 Jonas Jonsson 8 24  

 

Delgrenar Jägarklassen

Älg (40 p)

Poäng
1 Ingemar Oskarsson 35
2 Bert Lönnefelt 34
3 Ove Fogelström 30
4 Monica Ström 22
5 Glenn Gustafsson 6

 

Råbock + 22-snurra (50 p)

Rådjur 22-
snurra
Summa
1 Bert Lönnefelt 36 9 45
2 Ingemar Oskarsson 31 5 36
3 Ove Fogelström 25 8 33
4 Monica Ström 7 7 14
5 Glenn Gustafsson 7 1 8

 

Skeet (45 p)

  Antal Poäng Skilje
1 Bert Lönnefelt 7 21  
2 Ove Fogelström 5 15 5
3 Ingemar Oskarsson 5 15 4
4 Glenn Gustafsson 4 12  
5 Monica Ström deltog ej  

Trap (45 p)

Antal Poäng Skilje
1 Glenn Gustafsson 10 30 10
2 Bert Lönnefelt 10 30 6
3 Ingemar Oskarsson 5 15 7
4 Ove Fogelström 5 15 5
5 Monica Ström deltog ej  

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress:
ajsk@telia.com  

Senast uppdaterad: 2016-03-06