Resultat från KM i Jaktskytte 1998

Tävlingen genomfördes söndagen den 30 augusti.

Mästarklass totalt:

 1. Göran Andersson 153 p
 2. Berne Nilsson 148 p
 3. Jens Martinsson 144 p
 4. Bernt Johansson 136 p
 5. Sven Jansson 135 p
 6. Roberth Landers 128 p
 7. Jimmy Gustavsson 120 p
 8. Lars-Ove Henriksson 118 p
 9. Jörgen Ekelund 114 p
 10. Tord Johansson 112 p
 11. Daniel Johansson 112 p
 12. Ove Thörnlöf 108 p
 13. Göran Hjalmarsson 106 p

Delgrenar

Älg

 1. Göran Andersson 40 p
 2. Berne Nilsson 39 p
 3. Jens Martinsson 38 p
 4. Lars-Ove Henriksson 38 p
 5. Sven Jansson 38 p
 6. Jimmy Gustavsson 35 p
 7. Jörgen Ekelund 32 p
 8. Bernt Johansson 31 p
 9. Göran Hjalmarsson 26 p
 10. Roberth Landers 24 p
 11. Tord Johansson 24 p
 12. Ove Thörnlöf 17 p
 13. Daniel Johansson 10 p

Rådjur + Fågel

 1. Jörgen Ekelund 43 p
 2. Sven Jansson 43 p
 3. Jens Martinsson 43 p
 4. Roberth Landers 41 p
 5. Göran Andersson 41 p
 6. Berne Nilsson 40 p
 7. Jimmy Gustavsson 40 p
 8. Daniel Johansson 39 p
 9. Göran Hjalmarsson 38 p
 10. Lars-Ove Henriksson 38 p
 11. Ove Thörnlöf 37 p
 12. Tord Johansson 31 p
 13. Bernt Johansson 24 p

Skeet

 1. Bernt Johansson 42 p
 2. Göran Andersson 39 p
 3. Roberth Landers 33 p
 4. Berne Nilsson 33 p
 5. Jens Martinsson 33 p
 6. Daniel Johansson 33 p
 7. Ove Thörnlöf 33 p
 8. Sven Jansson 30 p
 9. Tord Johansson 30 p
 10. Jimmy Gustavsson 30 p
 11. Jörgen Ekelund 24 p
 12. Lars-Ove Henriksson 21 p
 13. Göran Hjalmarsson 18 p

Trap

 1. Bernt Johansson 39 p
 2. Berne Nilsson 36 p
 3. Göran Andersson 33 p
 4. Roberth Landers 30 p
 5. Jens Martinsson 30 p
 6. Daniel Johansson 30 p
 7. Tord Johansson 27 p
 8. Sven Jansson 24 p
 9. Göran Hjalmarsson 24 p
 10. Ove Thörnlöf 21 p
 11. Lars-Ove Henriksson 21 p
 12. Jörgen Ekelund 15 p
 13. Jimmy Gustavsson 15 p

----------------------------------

Kula (Älg + Rådjur + Fågel)

 1. Jens Martinsson 81 p
 2. Sven Jansson 81 p
 3. Göran Andersson 81 p
 4. Berne Nilsson 79 p
 5. Lars-Ove Henriksson 76 p
 6. Jörgen Ekelund 75 p
 7. Jimmy Gustavsson 75 p
 8. Roberth Landers 65 p
 9. Göran Hjalmarsson 64 p
 10. Bernt Johansson 55 p
 11. Tord Johansson 55 p
 12. Ove Thörnlöf 54 p
 13. Daniel Johansson 19 p

 

Jägarklass totalt:

 1. Egon Ringström 116 p
 2. Ingemar Oskarsson 115 p
 3. Ove Fogelström 115 p
 4. Glenn Gustavsson 86 p
 5. Per-Åke Bengtsson 63 p

Delgrenar

Älg

 1. Ingemar Oskarsson 28 p
 2. Egon Ringström 25 p
 3. Ove Fogelström 24 p
 4. Glenn Gustavsson 22 p
 5. Per-Åke Bengtsson 15 p

Rådjur + Fågel

 1. Ove Fogelström 40 p
 2. Ingemar Oskarsson 30 p
 3. Egon Ringström 28 p
 4. Per-Åke Bengtsson 21 p
 5. Glenn Gustavsson 13 p

Skeet

 1. Egon Ringström 33 p
 2. Ove Fogelström 27 p
 3. Glenn Gustavsson 27 p
 4. Ingemar Oskarsson 21 p
 5. Per-Åke Bengtsson 12 p

Trap

 1. Ingemar Oskarsson 36 p
 2. Egon Ringström 30 p
 3. Glenn Gustavsson 24 p
 4. Ove Fogelström 24 p
 5. Per-Åke Bengtsson 15 p

----------------------------------

Kula (Älg + Rådjur + Fågel)

 1. Ove Fogelström 64 p
 2. Ingemar Oskarsson 58 p
 3. Egon Ringström 53 p
 4. Per-Åke Bengtsson 36 p
 5. Glenn Gustavsson 35 p

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2020-04-01